Waldemar Tatarczuk

Waldemar Tatarczuk

fot. Konrad Ciszkowski

Waldemar Tatarczuk – urodził się w 1964 roku w Siemiatyczach. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Jest artystą performerem, kuratorem sztuki, dyrektorem Galerii Labirynt w Lublinie (od 2010 roku). Założył Ośrodek Sztuki Performance, który działał w Centrum Kultury w Lublinie w latach 1999-2010. Jego celem było upowszechnianie i badanie tego nurtu sztuki współczesnej. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Brał udział w międzynarodowych festiwalach sztuki performance w Europie, Ameryce Północnej i Azji, m.in.: Navinki (Mińsk na Białorusi), Blurrr (Tel Awiw), Asiatopia (Bangkok), Open (Pekin), KIPAF (Seul), Future of Imagination (Singapur). Był kuratorem Festiwalu ArtKontakt (Lublin), Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF (Warszawa), twórcą i kuratorem pierwszej edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City (Lublin) oraz Dni Sztuki Performance w Kijowie i Lwowie. Popularyzuje w Polsce sztukę performance z Azji, realizując wspólnie z galeriami w kraju projekt Asia Live. W jego ramach Polskę odwiedzili dotychczas artyści i artystki z Tajlandii, Wietnamu, Chin, Hongkongu i Singapuru.