Regulamin – COVID-19

REGULAMIN

uczestnictwa w East est – II Festiwalu Wschodnich Podróży w związku z pandemią COVID-19

1. Podstawą niniejszego regulaminu jest w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Rozwoju KUL z siedzibą przy al. Racławickich 14, 20-950 Lublin, w kooperacji z Biblioteką Uniwersytecką KUL z siedzibą przy ul. Chopina 27, 20-023 Lublin oraz Galerią Labirynt z siedzibą przy ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin. Dwie ostatnie instytucje udostępniają na rzecz Wydarzenia swoje pomieszczenia.
 

3. Regulamin jest dostępny na stronie Wydarzenia, jego profilu facebookowym oraz na miejscu w trakcie trwania Wydarzenia. Jest udostępniany osobie rezerwującej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Wydarzeniu przed dokonaniem przez taką osobę rezerwacji oraz każdej osobie wchodzącej na teren odbywania się Wydarzenia na spotkania, gdzie wejściówek nie przewidziano.

4. W każdej sytuacji uczestnik Wydarzenia wypełnia i podpisuje oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19, gdzie oprócz imienia i nazwiska podaje swój numer telefonu. Obowiązuje zasada jednego oświadczenia na jeden dzień Wydarzenia. Prosimy o przybycie min. 15 minut przed rozpoczęciem każdego wydarzenia.

5. Dokonanie rezerwacji wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem oraz wypełnienie i podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

6. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

7. Pojedyncze wydarzenia organizowane wewnątrz budynków będą udostępniane publiczności w limicie nie więcej niż 25% miejsc przewidzianych w poszczególnych pomieszczeniach, na otwartym powietrzu nie będą udostępnianie widowni większej niż 100 osób.

8. Jeśli limit obecności osób w poszczególnych pomieszczeniach zostanie wyczerpany, kolejni uczestnicy nie będą wpuszczani.

9. Na każdym z pomieszczeń dostępnych dla uczestników będzie wywieszona informacja o maksymalnej liczbie osób mogących znaleźć się w danym pomieszczeniu.

10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zakrywania ust i nosa, także przed budynkiem na tzw. „wolnym powietrzu”.

11. Uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk podczas wchodzenia na teren budynku i podpisywania oświadczenia. Dodatkowe płyny dezynfekujące są rozstawione w różnych miejscach budynku.

12. Wewnątrz budynku zaleca się noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

13. Użyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do specjalnie przygotowanego i oznaczonego pojemnika wystawionego przed wejściem do budynku.

14. Organizatorzy mogą zapewnić maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz rękawiczki.

15. Organizatorzy zobowiązują się do częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz wietrzenia pomieszczeń.

16. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowywania bezpiecznego odstępu od siebie – przynajmniej 2 metry.

17. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie i izolacji.

18. Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą jej zaleceń, spóźnioną oraz osoby z widocznymi oznakami złego stanu zdrowia (wskazującego na możliwość infekcji COVID-19). Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

19. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia. Należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

21. Regulamin obowiązuje w dniach 13, 14, 15 listopada 2020 roku.