Podziękowania

Do pierwszej edycji Festiwalu udało się zaprosić wybitnych polskich podróżników, pisarzy, naukowców i artystów. Mamy nadzieję, że różnorodność i koloryt ich osobowości zapewniły widzom ciekawe wrażenia. Za chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami pragniemy podziękować: Elżbiecie Dzikowskiej, Piotrowi Brysaczowi, Leszkowi Mądzikowi, Piotrowi Milewskiemu, Maciejowi Sobierajowi, Wojciechowi Śmiei, Jolancie Wasilewskiej. Dziękujemy Zespołowi Kairos za uświetnienie Festiwalu koncertem. Szczególne podziękowania należą się prowadzącym spotkania – Dyrektor Katarzynie Kołakowskiej, dzięki której przestrzeń Biblioteki Uniwersyteckiej KUL na dwa dni zapełniła się Orientem, Dariuszowi Rottowi, bez którego nie byłoby tylu wspaniałych gości, oraz Fundacji Rozwoju KUL z prezesem Piotrem Tarachą i wiceprezesem Renatą Horbaczewską na czele, którzy przyjęli na siebie formalną stronę organizacji Festiwalu. Dziękujemy autorom wydarzeń towarzyszących: Pawłowi Totoro Adamcowi, Michałowi Kruszewskiemu, Marcie Małosze, Ewelinie Matusiak-Wyderce, Stanisławowi Skibińskiemu, Beacie Wójcik i Piotrowi Bednarskiemu. Słowa podziękowania kierujemy też do Doroty Jastrzębskiej za wypożyczenie strojów wschodnich. Wdzięczni jesteśmy pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej KUL za przygotowanie wystaw i pomoc przy organizacji Festiwalu. Dziękujemy: Arkowi Adamczukowi, Anecie Bernat, Basi Cech, Marzenie Gryzio, Agnieszce Jarzębowskiej, Jagodzie Jaźwierskiej, Mariuszowi Jungowi, Hani Kołciuk, Annie Krasuskiej, Lesławowi Lesykowi, Angelice Modlińskiej-Piekarz, Ani Stasiewicz, Andrzejowi Szponarowi, Karolinie Szymanek, Uli Szymańskiej, Małgorzacie Trojnackiej, Jurkowi Wronce oraz wszystkim innym. Ważna jest również pomoc wolontariuszy: Michała Fijołka, Miłosza Lalaka, Magdaleny Lipskiej, Marcina Młynarczyka, Pelagii Piaseckiej, Marcina Suplickiego. Do nich również kierujemy słowa podziękowania.