Piotr Brysacz

Piotr Brysacz

Piotr Brysacz, fot. Radosław Nowacki
fot. Radosław Nowacki

Piotr Brysacz – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarz, wydawca. Autor książek Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm (pierwsze wydanie 2013), Podlaskie. Najpiękniejsze miejsca. Wędrówki Wiktora Wołkowa (wspólnie z Andrzejem Kalinowskim, 2014), Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie (wspólnie z Jędrzejem Morawieckim, 2016) oraz Czyżyk na drogę. Rozmowy o przyrodzie (2018). Finalista Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy (2014). Założyciel wydawnictwa Paśny Buriat. Dyrektor artystyczny festiwalu literackiego Patrząc na Wschód, organizowanego w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą. Mieszka w Kielcach, z których – gdy tylko nadarza się sposobność – wymyka się rowerem po cichu, by patrzeć z coraz większą miłością na Góry Świętokrzyskie. 

„Napiszę więc Państwu o tym Wschodzie mi najbliższym, który tkwi we mnie tuż pod skórą, z którego jestem zbudowany. Noszę go w sobie, zmagam się z nim, wyrzec się go nie potrafię i nie chcę, choć swędzi czasami i uwiera, lecz jest częścią mnie, jest mną, a ja jestem nim… Ten bliski mi Wschód jest z całą pewnością „czymś”, co ktoś wybrał za mnie dla mnie. […] To opowieść o Pograniczu, na którym nic nie jest dane raz na zawsze, poza tymczasowością i tym, na co patrzę – pejzażem, w którym wyrastam i który mnie kształtuje. To krajobraz, a nie obywatelstwo sprawia, że czuję się „u siebie”. To przestrzeń, przywiązanie do przestrzeni, w jakiej się wyrasta, buduje tożsamość mieszkańca z Pogranicza. Być może dlatego tak trudno tę przestrzeń opuścić, tak trudno jej się pozbyć, tak trudno zamienić ją na inną… […] Dla mnie tym elementem stałym, „czymś”, co ktoś wybrał za mnie dla mnie, jest pejzaż wschodni. Mgły nad Narwią, otwarta, niezmierzona przestrzeń biebrzańskich bagien, zieleń turzycowisk, na horyzoncie las… Innego świata nie mam”.

Innego świata nie mam…
„Kraina Bugu”, nr 11 (2014), s. 10.

Piotr Brysacz